Fördelar och nackdelar med uppdragsförsäljning

Kommissionen är ett lönformat där säljare får en procentandel av försäljningen som inkomst. Till exempel innebär en 5 procents provision på en $ 100-försäljning att du får $ 5 av inkomst för försäljningen. Kommissionens försäljning är vanligt för säljare och de är avsedda att motivera högre försäljning.

Belöning för prestanda

För anställda är den huvudsakliga fördelen med provisionlön att det belönar de anställda som fungerar bra. Företaget ser också nytta av att motivera anställda mot högre prestanda genom att anpassa lön med produktion. Medarbetare som utmanar sig och ställer högre mål kommer sannolikt att driva sig för att uppnå dessa mål om det innebär mer lön. Kommissionen hjälper också anställda att undvika potentiella konflikter som uppstår när högre anställda får samma lön som lägre aktörer.

Löneplanering

Kommissionens lön kan gynna ditt företag eftersom det betyder att dina lönekostnader är i hög grad knutna till det företag du får. Medan du betalar mer till högpresterande anställda, är anledningen till att de tjänar mer för att de driver mer försäljning för ditt företag. Vissa arbetsgivare ger regelbundna höjningar till anställda utan att se några ytterligare resultat eller prestationsökningar som ett resultat av löneökningen. Kommissionen och försäljningen är naturligt kopplade.

Kortvarig orientering

En oro med provisionförsäljningen är att de kan motivera säljare att pressa hårdare för försäljning på kort sikt. Högtrycks- eller manipulativa försäljningsförfaranden kan ofta producera kortsiktiga försäljningar, men de tenderar också att driva kunderna borta över tiden. Således måste företagen överväga att bygga upp kommissionsstrukturer som motiverar anställda mot långsiktiga försäljningsrelationer. Det kan innebära att man ställer upp en viss nivå av provision för att belöna upprepad försäljning eller ökad prestanda med viktiga kunder.

förväntningar

Att hitta en perfekt provisionskvot som motiverar säljare men håller arbetskraftskostnaderna under kontroll är kritisk. Om företaget anger en procentsats som är för hög initialt kan lönekostnaderna vara höga i förhållande till vinsten som härrör från högre försäljningsnivåer. Utmaningen kommer att försöka övertyga anställda om att det är bättre för verksamheten och för dem att företaget sänker provisionen eller ändrar lönestrukturen för att anpassa sig.