affärsmodeller och organisationsstruktur

Divit

10 Egenskaper hos en bra chef i en ideell organisation

De tre största utmaningarna för ideella organisationer står inför att man tar pengar för att uppnå uppdraget, utvärdera framgång och prisvärd marknadsföring - sprida ordet, enligt en 2005 GuideStar-studie om ideella utmaningar. Dessa stora utmaningar faller på chefen för den ansvariga chefen, vilket kräver att han har vissa ledningskvaliteter för att leda organisationen till framgång. Syn En effekt

Divit

10 skäl till HR är viktigt för en organisation

Mänskliga resurser är viktiga för organisationer i otaliga områden, allt från strategisk planering till företagsbild. HR-utövare i ett litet företag som har välutrustad expertis ger ett antal tjänster till anställda. De områden där HR upprätthåller kontroll kan förbättra medarbetarnas erfarenhet i hela arbetskraften samtidigt som verksamheten stärks. 1. Strategisk fö

Divit

1099 Diverse Regler för en LLC

1099-MISC är W2-blanketten för egenföretagande. Företagen ska skicka en 1099-MISC till en entreprenör som betalar mer än 600 dollar om året. Om du har etablerat ditt företag som ett aktiebolag (LLC), får du vanligtvis inte 1099. Du måste ändå skicka dem till entreprenörer du betalar. Nr 1099 för LLCs IRS 1099-MISC-reglerna säger att företag och LLC inte normalt får en MISC för arbete de gör. Reglerna listar e

Divit

3 Fördelar med bläckstråleskrivare och laserskrivare

Innan bläckstråleskrivare och laserskrivarteknik tog över skrivbordsindustrin, använde kontorer effektskrivare. Effektskrivare var långsamma och bullriga, men under lång tid var de i grunden det enda alternativet som var tillgängligt för utskrift. Bläckstråleskrivare och laserskrivare erbjuder ett brett spektrum av fördelar som har förskjutit effektskrivare till en mycket liten nisch för affärsutskrift. Bullernivån

Divit

3 Problem i ett företag som orsakas av dess komplexa organisationsstruktur

De enklaste organisationsstrukturerna är bara möjliga i ett litet företag där en ägare driver saker med hjälp av några anställda. Ett organisationsschema behöver inte ens behövas, eftersom det bara har två lager: ägare och anställda. Detta är inte fallet i ett komplext bolag. De anlitar många, som kräver handledare. Tvåskiktsdiagr

Divit

Vad är en 3P Triple Bottom Line Company?

Termen "3P" avser en affärsmodell som utvecklats för att uppmuntra socialt ansvar och hållbarhet bland företag världen över. De företag som antar dessa standarder är kända som "triple bottom line" eller TBL, företag. Denna term hänför sig till John Elkington, grundare av konsultföretaget SustainAbility, och författare till "Cannibals with Forks: Triple Bottom Line of 21st Century Business." De tre

Divit

5 Stora skillnader mellan ett företag och ett partnerskap

När du startar ett företag är en av de första besluten du kommer att möta, vilken typ av verksamhet du vill registrera. Den typ av verksamhet du bestämmer kommer att påverka dina skatter, ansvar och hur företaget drivs. Om du är osäker på vilken företagsstruktur att välja, kan du undersöka fem viktiga skillnader mellan ett bolag och ett partnerskap för att du ska kunna välja det bästa alternativet för ditt företag. Struktur av föret

Divit

5 skäl att köpa en franchise

När du bestämmer dig för att starta ditt eget företag har du flera val. Du kan köpa ett befintligt företag, du kan börja din egen från början, du kan bli en partner i ett löpande företag eller du kan köpa en franchise. Alla företag har inneboende risker, men en franchise har ett inbyggt supportsystem. Varumärke O

Divit

5 Källor av makt i organisationer

Organisationer består av individer som utövar större eller mindre grad av makt. Ibland härrör myndigheten från en persons titel i organisationen, eller från specialistkunskap och kunskap. Andra kan utöva makt genom interpersonella relationer eller kraften i deras personlighet. Och andra får fortfarande inflytande genom förmåga att ge tillgång till viktiga resurser. Legitim kr

Divit

5 lagar varje organisationsbehov

Under en tid har konceptet lagarbete klungit i kanten av dunkelhet, i fara för att bli en kasserad cliché. Ja, du håller med om att "tillsammans, alla uppnår mer." Och ja, du ser motivativt värde när du adresserar dina anställda som "Team" personligen och i e-post. Men du klämmer inte precis upp dina löparskor för att dasha till affären för att ha "Go Team!" T-sh

Divit

Vad är ett 50/50 partnerskapsavtal?

Mer än 552 000 arbetsgivarföretag öppnade för verksamhet under 2009, enligt Small Business Administration's Advocacy Office. Många av dessa företag bildades enligt den juridiska definitionen som kallades ett partnerskap. Det finns två typer av partnerskapssystem - generellt partnerskap och partnerskap. Partn

Divit

501 (c) Organisationsdefinitioner

En organisation av 501 (c) erkänns av USA: s Internal Revenue Service (IRS) som en ideell enhet. Som ett resultat av denna status är organisationen inte skyldig att betala federala skatter på hela eller en del av sin inkomst. För att kvalificera sig för skattebefriad status måste organisationen ha upprättats för ett klart definierat syfte och måste ha organisationsorganisationer som beskriver hur verksamheten kommer att stödja detta syfte. Organisa

Divit

Vad är en 501 (c) (7) Corporation?

Sociala och fritidsklubbar som uppfyller vissa krav kan omfattas av skattebefriad status enligt avsnitt 501 ci 7 i Internal Revenue Code. För att ansöka om detta undantag måste klubben lämna formulär 1023 och betala en behandlingsavgift till IRS. Om ansökan godkänns behöver klubben inte betala skatt på inkomster i samband med dess sociala och fritidsaktiviteter. Kompete

Divit

Vad är en 501 (c) (3) organisation?

501 (c) (3) organisationer är så kallade eftersom avsnitt 501 c c.3 i interninkomstkoden kontrollerar dessa organisationer. Dessa organisationer är skattebefriade organisationer. En organisation måste fila med den federala regeringen som en organisation i 501 (c) (3), och för att få ett tillståndsbefrielse måste organisationen också lämna in papper med Texas. För att

Divit

Vad är en 501C vinst?

Organisationer som beskrivs som 501 (c) (3) kallas vanligen välgörenhetsorganisationer. Sådana organisationer är skattefria och kan acceptera skattefinansierade välgörande bidrag från givare, inklusive personer, företag och förtroende. Ideella organisationer måste överensstämma med statliga och federala standarder för drift. Identifieri

Divit

Vad är en 501 C (6) organisation?

En organisation av 501 C (6) är skatt som talar för en företagsförening som en handelskammare. Trots att de är organiserade för att främja affärer, genererar de inte vinst och betalar inte aktier eller utdelningar. Det kvalificerar dem som ideella organisationer, befriade från att betala inkomstskatt. Typer a

Divit

Vad är en 501 (c) (3) utbildningsorganisation?

501 (c) (3) beteckningen visar godkännande av Internal Revenue Service att en organisation är vinstdrivande och är befriad från att betala federal inkomstskatt. För att kvalificera sig till 501 (c) (3) klassificeringen måste utbildningsorganisationen ge instruktioner eller utbilda individer för att förbättra sina möjligheter, eller ge allmän utbildning om saker som är till nytta för samhället. För att få s

Divit

Vad är en 501 (c) 3 Corporation?

I avsnitt 501 ci 3 i Internal Revenue Code, mer benämnt skattekoden, definieras organisationer som är befriade från skatter, eftersom de är verksamma i allmänhetens intresse. Ett annat namn för en organisation 501 (c) (3) är en välgörenhetsorganisation. Att bara ge välgörenhetstjänster är emellertid inte tillräckligt för att kvalificera sig som en 501 (c) (3) organisation. Du måste uppf

Divit

7 Elements of Principled Negotiation

Principerad förhandling är ett tillvägagångssätt för konfliktlösning som beskrivs i boken "Komma till Ja". Boken av Roger Fisher och William Ury publicerades 1981 och innehåller fyra grundläggande förhandlingsprinciper och tre hinder som människor kan möta i processen. Principiell förhandling, som ofta kallas för att skapa en "win-win" -överenskommelse, kan hjälpa dig att uppnå dina affärsmål och tillfredsställa den andra partens förväntningar genom att ta bort all-of-nothing-inställningen ur bilden. Separata människor fr

Divit

7-Eleven Franchise Krav

7-Eleven, en närbutik etablerad 1927, erbjuder ambitiösa entreprenörer möjlighet att vara en del av sin framgångsrika affärsmodell genom att bli franchisetagare. De började franchising i USA 1964. Från och med 2010 finns det mer än 6 800 7-Eleven-butiker i USA och Kanada och mer än 36 000 butiker över hela världen. De har en