affärsplanering och strategi

Divit

10 skäl till att projekt går över budgeten

Statistiskt sett är åtminstone 85 procent av varje projekt över budget till viss del. Detta beror ofta på oförutsedda händelser utanför mänsklig kontroll. Lyckligtvis kan du sväva oddsen till din fördel om du har en medvetenhet om vad som kan gå fel. Genom att lämna utrymme i din budget för det oväntade och utveckla en beredskapsplan kan du minska sannolikheten för att sluta med pengar. Ovärdighet fö

Divit

10 steg för att låsa ner trådlösa nätverk

Trådlöst nätverk är en bekväm men mycket osäker teknik. I sin standardkonfiguration är en trådlös router helt öppen och tillåter någon att ansluta till nätverket. Dessutom har vissa användare av äldre routrar inte den nivå av säkerhet de förväntar sig. WEP-krypteringssystemet - vanligt på äldre routrar - kan snabbt brytas med hjälp av specialiserad programvara och en snabb dator, så att hacker kan komma åt ett nätverk som ägaren anser vara säker. Låsa ditt trådlösa nätver

Divit

10 Framgångstips i ett företag

Människor går in i sina egna företag för att tillfredsställa djupa motivationer för att ge en vital service och lyckas ekonomiskt. Inte varje person kommer att vara anpassad till den ofta dygda uppmärksamheten, intensiv konkurrens och det svåra beslutsfattandet som krävs för att driva ditt eget företag. De som kä

Divit

10 saker att veta innan du utför internationellt företagande

Tack vare modern teknik kan även den minsta verksamheten nu göra affärer runt om i världen. Men bara för att du kan göra affärer internationellt betyder det inte att det är ett bra val för dig. Internationella affärsförbindelser presenterar flera kampar, inklusive allt från kultur och språkbarriärer till fraktkostnader. Innan du gör

Divit

10 saker att komma ihåg när man tänder någon

En av de svåraste och stressande delarna av en chefs jobb är att avskeda en anställd. Skälen till uppsägning innefattar individens inkompetens eller företagets behov av att minska under ekonomiskt utmanande tider. Oavsett orsaken finns det saker du kan komma ihåg för att hjälpa dig att komma igenom obehag och minimera stressen. Innan b

Divit

Så här får du 1000 gillar på YouTube

YouTube erbjuder ett visuellt uttag för att nå dina nuvarande och potentiella kunder. Tittarna kan tycka att dina videoklipp visar deras intresse, vilket bidrar till att bredda din räckvidd när antalet gillar klättrar. Att vinna gillar är dock inte en exakt vetenskap, och ingen definitiv spelplan kan garantera att de små tummen uppåt. Skapa

Divit

10 sätt att söka nya affärer

Att avtäcka nya kunder är som att gå på en skattejakt. Att veta var du ska titta ger dig en start, men du behöver fortfarande de rätta verktygen. Fortsätt bara gräva tills du upptäcker guldet. Affärsutveckling tar tid, ansträngningar och resurser. Att söka nya affärer är en pågående process för ett nytt eller etablerat företag. Online sociala n

Divit

12 månaders strategisk plan för omstrukturering av ditt företag

Om du omstrukturerar ett misslyckande företag, omstrukturering för att stödja expansion till en ny inkomstström eller omstrukturering för att skapa ett tillfälle att vidarebefordra verksamheten till en familjemedlem eller sälja den, borde du ha börjat månader sedan. Förändring tar tid, och omstruktureringsprocessen omfattar många nivåer av strävan. Oförberedd,

Divit

15 Minute Business Presentation Tips

Under en karriär levererar en person många presentationer. Hon presenterar sin professionella bakgrund under anställningsintervjuer. Hon presenterar sista kvartalets resultat till ledande befattningshavare. Hon kan också presentera utmärkelser till kollegor. I många fall dikterar verksamhetsfrekvensen att endast en liten tid tilldelas presentationer. Ofta

Divit

Vad ser en 30-60-90 dags affärsplan ut?

När du anställer en ny anställd måste både du och arbetstagaren göra justeringar. De första 90 dagarna av den nya medarbetarens tjänstgöringstid kan vara en försökstid. En metod som båda parter kan använda för att utjämna övergångsperioden är utvecklingen av en affärsplan på 30-60-90 dagar. Du kan bestämma gr

Divit

4 Elements of SWOT

En SWOT-analys är ett gemensamt strategiskt affärsplaneringsverktyg som innebär att man sammanställer en lista med fyra element relaterade till ett nytt affärsprojekt: styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Enligt Idaho State University ledde forskning vid Stanford Research Institute på 1960-talet till skapandet av SWOT-analysen. styrk

Divit

Vad är de 4 viktiga delarna av en affärsplan?

En affärsplan består av en berättande sektion som innehåller en beskrivning av produkter eller tjänster, kort- och långsiktiga mål, diskussion om branschen, affärsmodell, konkurrens, marknadsföringsstrategier, ledningsgrupp och kapital som krävs. Planen innehåller också kalkylblad med finansiella prognoser. Venture ka

Divit

Vilka är de 5 delarna av en analys av företagsimport?

Den federala regeringens webbplats Ready.gov definierar Business Impact Analysis (BIA) som en analys som förutspår konsekvenserna av störningar av en företagsfunktion och bearbetar och samlar in information som behövs för att utveckla återhämtningsstrategier. Affärsavbrottet kan vara så enkelt som en overhead sprinklerläcka eller så komplicerat som en terroristattack. En effekti

Divit

5 viktiga delar av ett framgångsrikt kallt samtal

Kalla ringer är en nödvändig aktivitet som många säljare frykter, eftersom det kräver stor uthållighet och resulterar vanligtvis i mycket avvisande. Effektiva kalla anrop kan emellertid göra skillnaden mellan försäljningssucces och misslyckande. Alla framgångsrika kalla uppringningsprocesser bör innehålla flera grundläggande element som hjälper säljare att komma in i dörren och slutligen göra försäljningen. Förberedelse Att t

Divit

5 nyckelfaktorer som påverkar entreprenörskap

Entreprenörskapsinsatser är som biologiska experiment i naturen: Många variationer försökas, men endast en liten andel av dem fortsätter att trivas. Du har dock en fördel över naturen. Som företagare kan du ställa in ditt experiment med förtänkande. Entreprenörer arbetar inom ramen för sina miljöer - den politiska ekonomin. Fem faktorer

Divit

5 Stora skillnader mellan taktisk och strategisk intelligens

Strategisk intelligens och taktisk planering skiljer sig på flera sätt. Ett sätt att titta på dessa skillnader, i analogi, är att överväga strategisk intelligens som widescreen-vy och taktisk intelligens som en eller flera närbilder. Här är några av de viktigaste skillnaderna när det gäller övergripande syfte och omfattning. Olika syften

Divit

5 steg för att utvärdera affärsmöjligheter

Oavsett om du startar ett litet företag från början eller köper ett befintligt företag eller franchise, måste du vidta åtgärder för att utvärdera företagets potential och dina förmågor för att få det att fungera. Din undersökning måste vara noggrann och analysera riskerna och fördelarna med möjligheten. Bedömningen av ve

Divit

5 strategier för att uppnå mål

Ditt affärsliv drivs av behovet av att uppnå mål. Det finns mer att nå dina affärsmål än bara önskan. Du måste utveckla strategier som gör att du kan se dina mål och nå dem. Utveckla omfattande strategier för att uppnå dina mål och lär dig att tillämpa dessa strategier i någon av dina professionella situationer. Skriv ner det At

Divit

501 (c) (3) Krav på bolagsordning

Utan bolagsordning kan din ideella organisation inte bli ett bolag. Att bli ett bolag gör det möjligt för din organisation att göra ett skattefritt vinst på sin välgörenhetsverksamhet, ansöka om bidragspengar, få avdragsberättigade avgifter och skydda nyckelpersonal från personligt ansvar vid rättegång. Många state

Divit

6 typer av affärsplaner

Affärsplaner styr ägare, ledning och investerare när företag startar och växer genom framgångsrika stadier. En företagsägare eller potentiell affärsägare skriver en affärsplan för att klargöra varje aspekt av hans affärsverksamhet, där han beskriver de mål som förväntas och förbereder sig för tillväxt. Savvy företagsägare