Hur man lägger till ett externt batteri till UPS för att förlänga Runtime

Avbrottsfri strömförsörjning används för att säkerställa att missionskritiska system, ofta datorer eller servrar, fortsätter att springa under strömavbrott och brownouts. UPS-system skyddar också mot strömavbrott och andra fluktuationer i elsystemet. UPS-enheter arbetar genom att ladda ut interna batterier från elnätet och mata strömmen från batterierna till enheterna om strömmen släpper ut. Vissa UPS-enheter accepterar också ströminmatning från externa batterier, vilket förlänger tiden du kan köra dina kritiska system från UPS-enhetens lagrade ström.

1.

Kontrollera UPS-manualen för att se om den stöder externa batterier.

2.

Köp ett kompatibelt externt batteripaket. Det kommer troligtvis att vara från samma tillverkare som UPS-enheten.

3.

Koppla ur enheterna från UPS-enheten.

4.

Placera det externa batteriet bredvid UPS-enheten.

5.

Anslut det externa batteripakets ledning till den externa batterihålet på UPS-enheten.

6.

Anslut dina enheter till UPS-enheten igen.

Tips

  • Om din UPS-enhet inte stöder externa batteripaket kan du förlänga körtiden genom att istället köpa en extra UPS-enhet och dela belastningen mellan de två. Till exempel kan du ansluta datorn till en och din bildskärm i den andra.

Varning

  • Gör inte UPS-enheter med "daisy-chain" genom att koppla in en till en annan om inte tillverkaren säger att det är OK. Om du gör det kan det skada en eller båda UPS-enheterna och vad som helst som du ansluter till dem.