Hur man lägger till startkapital i QuickBooks

De flesta nya företag startar livet med medel från ägare eller investerare och anläggningstillgångar som kan innefatta utrustning, fordon eller lokaler. Många fasta uppstartstillgångar ger en kontinuerlig fördel för verksamheten, men avskrivs över tiden. Som ett resultat kräver fasta uppstartstillgångar vanligtvis särskilda redovisningsförfaranden som spårar den ursprungliga tillgångens värde över tiden. Intuit QuickBooks affärsredovisningsprogramvara låter dig spela in och spåra uppstart av tillgångar genom att lägga dem till en fast tillgångslista.

1.

Starta QuickBooks. Klicka på "Listor" följt av "Fast asset item list" från huvudmenyn.

2.

Klicka på "Artikel" -knappen längst ner i listan. Klicka på "Ny" för att öppna ett nytt objekt.

3.

Skriv ett namn på tillgången i inmatningsrutan "Asset Name" och ange ett nummer till tillgången i rutan "Asset Number".

4.

Välj "Ny" från rullgardinsmenyn "Tillgångskonto". Ange "Start-up Assets" i namnfältet.

5.

Skriv information om tillgången i relevanta inmatningsfält. Ange inköpsbeskrivning, tillgångskostnad, inköpsdatum och leverantörens namn. Du kan också ange valfri information inklusive garantiinformation, serienummer och plats för tillgången.

6.

Klicka på "OK" -knappen för att spara tillgångsinformationen i listan Starta upp tillgångar.

Tips

  • För alla efterföljande aktivitetsposter, följ samma procedur men välj "Starta upp tillgångar" i rullgardinsmenyn i steg 4.