Hur man beräknar BNP per capita

BNP är landets bruttonationalprodukt. Bruttonationalprodukt är mängden varor och tjänster som produceras inom ett land. Detta är en ekonomisk mätning som används för att jämföra två länder. Bruttonationalprodukten per kapital är det genomsnittliga belopp som en individ bidrog till bruttonationalprodukten. Formeln för bruttonationalprodukten per kapital är landets bruttonationalprodukt dividerad med befolkningen i landet.

1.

Bestäm landets BNP som ligger på presidiet för ekonomisk analys "Tabell 1.1.5, som ligger i resurserna. Till exempel var USA: s BNP under fjärde kvartalet 2009 14 453 800 000 000 USD. För utländska länder, använd Världsbankens data (Se Resurser) och klicka på lämpligt land för att hitta GPD.

2.

Bestäm befolkningen i landet genom att komma till Förenta staternas presidium för folkräkningens webbsida (Se Resurser). Till exempel rapporterar USA: s presidium av folkräkningen befolkningen den 27 juni 2010, är ​​309 598 418. För utländska länder, använd Världsbankens data (Se Resurser) och klicka på lämpligt land för att hitta befolkningen.

3.

Dela befolkningen med BNP. I exemplet är $ 14.453.800.000.000 dividerat med 309.598.418 lika med $ 46.685.64.