Betydelsen av akronym EBITDA i redovisning

EBITDA - Resultat före ränta, skatter, avskrivningar - är ett vanligt tal för att mäta ett företags kassaflöde. Logiken bakom EBITDA är att ränta och skatter är utspädande kostnader, inte pengar till verksamheten, och avskrivningar är icke-kontanta poster. EBITDA blev populär på 1980-talet och, även om den används allmänt som en värderingsmetod, har den sina kritiker. Den accepteras inte enligt god redovisningssed, eller GAAP.

Fördelarna med EBITDA

Argumentet för EBITDA är att det representerar kassaflöde obestämd av föremål som är föremål för snedvridning. Företag med identiskt resultat kan visa skillnader i botten om de använder alternativa avskrivningsplaner eller har olika skuldstrukturer, vilket kommer att ge olika nettoinkomster. EBITDA ser på kassaflöde utan dessa poster. Å andra sidan speglar EBITDA inte behoven av rörelsekapital - kontanter - vilket kan variera kraftigt beroende på säsongsfaktorer. För detaljhandelsägare kan positiv EBITDA under första halvåret helt utnyttjas med behovet av att köpa inventering för andra halvåret. Ett företag med betydande eller åldrande fysiska tillgångar kan behöva räkna på rörelsekapital för underhållskostnader, vilket kommer att tömma kassaflödet.