Vilka konsekvenser är variationer i kommunikationsstilar som har på arbetsplatsen?

Det finns fyra erkända kommunikationsstilar: resultatstyrda, kreativa, vänliga och analytiska. Olika företag och organisationer identifierar dem med många namn, men dessa stilar är alla erkända som viktiga för framgångsrik kommunikation på arbetsplatsen. Medan alla har en föredragen metod eller stil, använder effektiva ledare och anställda varje stil efter behov och är flexibla i sitt förhållningssätt, beroende på situationen. De bästa resultaten uppstår när människor använder en stil som klart motsvarar behoven hos deras grupp eller organisation.

Resultatdriven stil

Den resultatstyrda stilen ser ut som en effekt på bottenlinjen. Alla ansträngningar är inriktade på att producera vinst och slutföra uppgifter som leder till detta mål. I allmänhet föredrar de flesta verksamhetsavdelningarna denna stil eftersom det skapar åtgärder och ger resultat. Variera denna stil är effektiv eftersom denna kommunikationsmetod vanligtvis uppfattas som att fokusera endast på verksamheten och ignorerar folkets slut på jobbet. Att ta tid att överväga dina anställdas behov och samtidigt koncentrera sig på resultat gör det till en mycket effektiv kommunikationsmetod.

Kreativ stil

Anställda som föredrar den kreativa stilen söker ständigt nya och innovativa sätt att slutföra sitt jobb. Dessa människor finns vanligtvis i dina merchandising eller marknadsföring avdelningar och älskar att arbeta där idéer flöde. Att koncentrera sig på genomförandeprocedurer och handlingsplaner hjälper dessa anställda att bli effektivare. Vissa medarbetare ser denna stil som att spendera för mycket av sin tid och tänker på program som aldrig kan antas. Effektiviteten ökar när den kreativa stilen följer ett systematiskt tillvägagångssätt för genomförandet av sina program.

Vänlig stil

Den vänliga stilen syftar till att upprätthålla smidiga relationer på arbetsplatsen med ett minimum av stress och konflikt. Associates som föredrar denna stil är effektiva vid lagbyggnad och gillar att skapa en anda av samarbete inom ditt företag. Många av dessa anställda finns i dina personalresurser och utbildningsavdelningar där deras empati för människor utnyttjas bäst. Den vänliga stilen påverkar ditt företag genom att skapa starka arbetsrelationer och hjälper dina lagmedlemmar att arbeta förbi konflikten för att uppnå en bra lösning på problem.

Analytisk stil

Associates som föredrar att använda den analytiska kommunikationsstilen använder noggrann och genomtänkt analys för att producera resultat. Solida policies och rutiner, liksom en strikt process, är de styrkor som denna stil ger till ditt företag. Många människor som föredrar denna stil finns i din bokföring eller finansavdelningen och är ofta projektledare för dina största implementeringar. Dessa analytiska samarbetspartner ger ordning och precision till din organisation och är ofta rädda av försiktighet eller orsak när kaos utvecklas i ditt företag.