Vad är bokad intäkt?

Intäkterna representerar ett av de viktigaste finansiella värdena mätt av ett företag. Det hänvisar till alla pengar som tjänar av företaget. När ett företag växer växer dess intäkter också. Chefer övervakar förändringen av intäkterna för att utvärdera bolagets prestation. Analytiker övervakar förändringen av intäkterna för att kunna förutsäga framtida resultat. Flera inkomstkategorier finns. Dessa inkluderar intäkter, obearbetade intäkter, bokförda intäkter och redovisade intäkter.

Intjänade intäkter

Intjänad intäkt avser pengar som företaget tjänar genom att sälja produkter eller tjänster till kunder. Detta kallas också aktiv inkomst. Företagen utför flera analyser av intjänade intäkter. De jämför de intjänade intäkterna till utgifterna för att säkerställa att varje aktivitet som företaget engagerar i ger vinst. Företaget jämför de intjänade intäkterna för varje produktlinje för att bestämma vilken som ger den högsta försäljningen. Intjänad intäkt utgör en komponent av bokade intäkter.

Oanvända intäkter

Unearned intäkter avser pengar som företaget mottar från investeringar. Detta kallas också passiv inkomst. Företagen håller ofta överflödiga pengar. De väljer olika investeringsalternativ och väljer vilka de förutspår erbjuder den högsta avkastningen. Efter att ha investerat i sina medel bedömer bolaget sin obearbetade intäkter från varje investering. Oanvända intäkter utgör en annan del av bokförda intäkter.

Bokad intäkt

Bokade intäkter beaktar alla intäkter som registreras i bokföringen. Detta inkluderar både intjänade och obearbetade intäkter. När företaget gör en försäljning till en kund, registrerar eller bokar den intjänade intäkten i finansiella poster. När företaget mottar en ränta eller utdelning från en av sina investeringar, registrerar eller bokar den oanvända intäkten i finansiella poster.

Rapporterad intäkt

De bokförda intäkterna påverkar de värden som redovisas i bokslutet. I dessa finansiella rapporter ingår både resultaträkningen och balansräkningen. I resultaträkningen redovisas alla intäkter som förvärvats av bolaget och redovisas i bokföringen. De bokade intäkterna framgår av den övre delen av resultaträkningen. Intäkterna ökar också värdet av kvarhållen vinst. Behållna vinstmedel förekommer i aktieinnehavsdelen av balansräkningen.