Hur man adresserar dåliga försäljningsmål

Du bygger ditt lilla företag genom att ställa in och nå mål. Att nå dina mål är dock inte alltid bra. Om dina försäljningsmål är för låga kommer det inte att hjälpa dig att nå ditt företag att växa. Du måste konfrontera dåliga försäljningsmål så snart du ser dem, så att du inte kommer att förlora pengar som syftar till mål som inte hjälper dig att växa. Använd en metodisk metod när du konfronterar dåliga försäljningsmål, och du kommer att kunna anpassa dig till ett mer lönsamt förhållningssätt.

1.

Definiera dåliga försäljningsmål. Du måste förklara för säljare i din organisation vilka dåliga försäljningsmål är. Du kan använda flera kriterier för att förklara detta. Försäljningsmål som inte betalar räkningarna är dåliga mål. Om planerad försäljning inte kan betala löner till säljare, är de otillräckliga. Om försäljningsmål inte är tillräckligt höga för att ge tillväxt för företaget måste de höjas. Förklara så konkret som möjligt vad du vill eller inte kommer att acceptera som ett mål.

2.

Etablera försäljningsmål som en ledningsfunktion. Om du har gjort misstaget att låta säljpersonal sätta egna försäljningsmål, ta tillbaka din auktoritet. Fastställande av försäljningsmål är en förvaltningsfunktion och måste överensstämma med förvaltningsmålen. Gör det klart för din säljare. Du kan begära och välkomna inkomster från säljare för att se till att dina mål inte överensstämmer med vad som är möjligt, men skjut inte ut till någon som säger att det är omöjligt att öka försäljningsinsatserna alls.

3.

Använd en formel. Behöver inte bara mer säljsamtal och stängningar. Använd befintliga försäljningsnivåer och lägg till 10 till 20 procent i månaden i tre till sex månader. Dessa typer av procentsatser är nåbara och kommer inte att skrämma säljare som en ökning med 100 procent. Efter den accelererande perioden upprätthåller du en stabil tillväxt, som 25 procent per år.

4.

Ange processmål. I stället för att kräva ett visst antal dollar i försäljningen, be säljpersonalen att öka antalet försäljningsanrop som de gör. Detta är ett konkret sätt att be anställda att försöka hårdare. Resultaten i form av dollar kommer att ta hand om sig själva. Ökande försäljningssamtal resulterar vanligen i procent av den faktiska försäljningen. Använd programvara för att följa antalet samtal dina säljare gör och träffa ofta för att låta dem veta om de slår de siffror du har ställt för dem.